Aktualności

Aktualności Centrali

Prace serwisowe dotyczące serwera DILO

13.01.2022
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi od piątku 14.01.2022r. od godz. 22:00 do soboty 15.01.2022r. do godz. 12:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemu informatycznego Centrali NFZ DILO.

Komunikat dla świadczeniodawców

11.01.2022
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat dla Świadczeniodawców i dostawców oprogramowania

04.01.2022
Informujemy, w formacie komunikatu XML SP_ROZ  w wersji 1.3 dodana została nowa wartość sposobu uwzględnienia współczynnika do krotności rzeczywistej w celu obliczenia krotności możliwej do rozliczenia.

Raport refundacyjny

04.01.2022
Informacja o wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń-październik 2021 r.

Komunikat DEF

04.01.2022
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Komunikat DEF

04.01.2022
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację