Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

10.08.2020
Jak prowadzić listy oczekujących w aplikacji AP-KOLCE w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej

Komunikat dla świadczeniodawców

05.08.2020
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej wymagających zgody płatnika w zakresie elementu komunikatu sprawozdawczego SWIAD: nfz: zgoda-plat

Komunikat DGL

04.08.2020
W związku z art. 102 ust. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych...

Fundusze Europejskie w walce z COVID-19 - pomoc dla ZOL-i, ZPO, Hospicjów oraz DPS-ów

04.08.2020
Informacje o projekcie „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Komunikat DEF

03.08.2020
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację

Komunikat w sprawie Telefonicznej Informacji Pacjenta

03.08.2020
W związku z pracami prowadzonymi przez operatora telekomunikacyjnego, z przyczyn niezależnych od NFZ, dzisiaj mogą występować chwilowe trudności z dostępem do Telefonicznej Informacji Pacjenta