Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

16.05.2022
w sprawie stosowania współczynników korygujących rozliczaną krotność (słownik SPEC_ROZ - KODY SPECJALNEGO ROZLICZENIA)

Szczepienia - materiały informacyjne dla obywateli Ukrainy

13.05.2022
PL i UA | W związku z potrzebą ułatwienia realizacji świadczeń w zakresie szczepień ochronnych dzieci, zwłaszcza w aspekcie komunikacji personelu medycznego z obywatelami Ukrainy, przekazujemy materiały informacyjne o szczepieniach dla obywateli Ukrainy.

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

12.05.2022
Informacja o wszczęciu procedury wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych zawierających substancję czynną azacitidinum.

Komunikat DEF

09.05.2022
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Komunikat dla świadczeniodawców

06.05.2022
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Raport refundacyjny

02.05.2022
Informacja o wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za styczeń-luty 2022 r.