Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

09.06.2020
Informacja o wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń - marzec 2020 r.

Utrudnienia w dostępie do systemu eZWM

08.06.2020
Utrudnienia w dostępie do systemu eZWM

Komunikat dla świadczeniodawców

05.06.2020
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie przekazywania parametru lvef (frakcja wyrzutowa lewej komory) dla grup od E10 do E15

Komunikat DEF

04.06.2020
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację

Przerwa techniczna

03.06.2020
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w piątek 5 czerwca 2020r. od godziny 18: 00 do 8 czerwca 2020 do godziny 8: 00 (rano) nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.

Uzdrowiska wznawiają swoją działalność

Ważne!
01.06.2020
Od 15 czerwca uzdrowiska wznawiają swoją działalność. Pacjenci, którzy oczekują na leczenie uzdrowiskowe będą mogli je rozpocząć lub kontynuować w przypadku, gdy byli zmuszeni przerwać leczenie z powodu pandemii.