Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

26.02.2021
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do grudnia 2020 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

26.02.2021
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie skierowań do świadczeń psychologicznych dla dorosłych, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Komunikat dla świadczeniodawców

25.02.2021
Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

Komunikat dla świadczeniodawców sprawie sprawozdawczości

24.02.2021
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawczości dotyczący sposobu przekazywania raportów z wykorzystaniem obszaru WYKBAD

Szczepienie pacjentów w domu. NFZ zorganizował ponad 100 dodatkowych punktów

Ważne!
17.02.2021
Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. Ponad 100 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które mogą szczepić w domu.

Szpitale pediatryczne objęte pozalimitowym finansowaniem

Ważne!
10.02.2021
Minister Zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiana przepisów umożliwia wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zachowanie płynności finansowej placówek medycznych w I kw.