Aktualności

Aktualności Centrali

Przerwa techniczna

17.04.2020
Informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi, w piątek 17 kwietnia 2020 r. mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.

Całodobowe wsparcie psychologiczne w ramach Telefonicznej Informacji Pacjenta

16.04.2020
Pomocą psychologiczną dla osób w kryzysie związanym z zagrożeniem epidemicznym czy kwarantanną służą psychologowie, którzy dyżurują pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800-190-590.

Komunikat dla świadczeniodawców

16.04.2020
Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania dotyczący obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Powszechna dostępność testów na obecność SARS-Cov-2 dla personelu medycznego

15.04.2020
Odpowiadając na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczący zapewnienia powszechnego dostępu do testów na obecność SARS-CoV-2 personelowi medycznemu, Prezes NFZ podpisał zarządzenie, które doprecyzowuje zasady rozliczania kosztów tych testów.

Komunikat dla świadczeniodawców

15.04.2020
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych

Komunikat dla świadczeniodawców

10.04.2020
Komunikat w sprawie publikacji na portalu Systemu Obsługi Centralnych Zasobów Słownikowych słownika modyfikatorów taryfy JGP