Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące eWUŚ

Przekazywanie poprzez eWUŚ informacji o kwarantannie

25.03.2020
Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczyna przekazywanie informacji o objęciu osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej kwarantanną.

Zmiana dokumentacji eWUŚ w związku z przekazywaniem informacji o kwarantannie

24.03.2020
Wprowadzenie w systemie eWUŚ funkcjonalności przekazywania informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej.

Aktualizacja dokumentów dla operatorów eWUŚ

21.01.2019
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że dokonano aktualizacji dokumentów dla operatorów eWUŚ w celu wykazania aktualnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych oraz realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO.

Komunikat w sprawie dalszej możliwości korzystania z usługi eWUŚ

24.11.2015
Komunikat dla świadczeniodawców oraz osób posiadających umowę z NFZ upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane.

Komunikat dla świadczeniodawców oraz twórców oprogramowania świadczeniodawców

10.09.2015
Zmiana certyfikatu dla serwera eWUŚ w dniu 17 września br.

Komunikat DI

18.12.2014
W związku z ciążącym na Narodowym Funduszu Zdrowia obowiązkiem ochrony danych osobowych przypominamy o ustawowych przepisach związanych z korzystaniem z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) .