Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące eWUŚ

Komunikat dla świadczeniodawców oraz twórców oprogramowania świadczeniodawców

10.09.2015
Zmiana certyfikatu dla serwera eWUŚ w dniu 17 września br.

Komunikat DI

18.12.2014
W związku z ciążącym na Narodowym Funduszu Zdrowia obowiązkiem ochrony danych osobowych przypominamy o ustawowych przepisach związanych z korzystaniem z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) .

eWUŚ - przerwa techniczna

09.12.2014
Informujemy, że ze względu na niezbędne prace konserwacyjne 13 grudnia 2014 r. (sobota) w godzinach 18:00-23:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemu eWUŚ.

Informacja

21.02.2014
Serdecznie przepraszamy wszystkich Pacjentów i Świadczeniodawców za utrudnienia związane ze spadkiem wydajności usługi eWUŚ w dniu dzisiejszym w godzinach 14.30 - 15.00. Pełna wydajność usługi eWUŚ została już przywrócona.

Informacja w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń

16.01.2014
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została włączona możliwość weryfikacji w systemie eWUŚ prawa do świadczeń osób.

Przerwa techniczna

11.12.2013
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, od godziny 17.00 w piątek 13 grudnia 2013 r. do godziny 23.00 w niedzielę 15 grudnia 2013 r., nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.