O NFZ

Programy i projekty

Projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” - API Statystyki NFZ – Świadczenia

10.05.2019
W ramach prac w projekcie „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował API Statystyki NFZ – Świadczenia na portalu dane.gov.pl

Projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” - API Terminy Leczenia

01.03.2019
W ramach prac w projekcie „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował API Terminy Leczenia na portalu dane.gov.pl

Projekt „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”

25.02.2019
Narodowy Fundusz Zdrowia jest wykonawcą projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”...

Projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”

15.11.2017
W oparciu o „Porozumienie o partnerstwie na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, zawarte pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 21 czerwca 2017 roku...