Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

25.01.2019
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Nr 66/2018/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)

23.01.2019
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

08.01.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

04.01.2019
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie...

Projekt zarządzenia - rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

04.01.2019
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

04.01.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe