Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

30.11.2018
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Projekt zarządzenia – w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne

27.11.2018
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne

Projekt zarządzenia – w sprawie umów o realizację programu pilotażowego - świadczenia kompleksowe KOSM

21.11.2018
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia dotyczącego realizacji programu pilotażowego w zakresie leczenia szpitalnego - świadczenia kompleksowe KOSM wraz z załącznikami.

Projekt zarządzenia – w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego XML

15.11.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

Projekt zarządzenia – w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego

14.11.2018
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii...

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

09.11.2018
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Nr 66/2018/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie...