Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Szczegółowe komunikaty sprawozdawcze XML - projekt zarządzenia

31.10.2014
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

Profilaktyczne programy zdrowotne - projekt zarządzenia

28.10.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

Rehabilitacja lecznicza - projekt zarządzenia

22.10.2014
Centrala NFZ przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja...

Kryteria oceny ofert - projekt zarządzenia

17.10.2014
Centrala NFZ przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń...

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - projekt zarządzenia

15.10.2014
Centrala NFZ przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka...

Leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne - projekt zarządzenia

10.10.2014
Centrala NFZ przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.