Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 31/2021/IV

22.10.2021
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości NFZ zlokalizowanej przy ul. Racławickiej w Krakowie służebnością przesyłu

Uchwała Nr 30/2021/IV

22.10.2021
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.

Uchwała Nr 29/2021/IV

16.09.2021
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w specyfikacji warunków zamówienia na Wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami SWZZ klasy ERP wraz z 4-letnim utrzymaniem

Uchwała Nr 28/2021/IV

16.09.2021
w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia na badanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 27/2021/IV

16.09.2021
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych

Uchwała Nr 26/2021/IV

16.09.2021
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2021 r.