Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 25/2021/IV

13.08.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zastrzeżenie w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Uchwała Nr 24/2021/IV

16.07.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Uchwała Nr 23/2021/IV

16.07.2021
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności i zawarcie umowy w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na świadczenie usługi infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 22/2021/IV

16.07.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów o świadczenie usług konserwacji i subskrypcji Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na skorzystanie z praw opcji

Uchwała Nr 21/2021/IV

16.07.2021
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności i zawarcie umowy w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na świadczenie usług serwisu bieżącego oraz usług serwisu dostosowawczego systemu SOFU

Uchwała Nr 20/2021/IV

16.07.2021
w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanej na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia