Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 12/2021/IV

28.06.2021
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2020 r.

Uchwała Nr 11/2021/IV

28.06.2021
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.

Uchwała Nr 10/2021/IV

28.06.2021
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Uchwała Nr 9/2021/IV

28.05.2021
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.

Uchwała Nr 8/2021/IV

28.05.2021
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności i zawarcie umowy w zamówieniu na Wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami SWZZ klasy ERP wraz z 4-letnim utrzymaniem

Uchwała Nr 7/2021/IV

30.04.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług serwisu bieżącego oraz usług serwisu dostosowawczego Systemu SOFU