Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 37/2021/IV

22.12.2021
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2021 r.

Uchwała Nr 36/2021/IV

07.12.2021
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.

Uchwała Nr 35/2021/IV

23.11.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy najmu nieruchomości na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 34/2021/IV

23.11.2021
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.

Uchwała Nr 33/2021/IV

10.11.2021
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Operacyjnych

Uchwała Nr 32/2021/IV

10.11.2021
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,