Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 15/2020/IV

21.12.2020
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Uchwała Nr 14/2020/IV

21.12.2020
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2020 r.

Uchwała Nr 13/2020/IV

24.11.2020
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.

Uchwała Nr 12/2020/IV

26.10.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Uchwała Nr 11/2020/IV

26.10.2020
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2020 r.

Uchwała Nr 10/2020/IV

26.10.2020
w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia