Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 11/2019/III

28.06.2019
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Uchwała Nr 10/2019/III

24.05.2019
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Uchwała Nr9/2019/III

24.05.2019
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Uchwała Nr 8/2019/III

08.04.2019
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Medycznych

Uchwała Nr 7/2019/III

01.04.2019
w sprawie wyrażenia opinii do Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023

Uchwała Nr 6/2019/III

01.04.2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług utrzymania Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ