Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 18/2020/IV

21.12.2020
w sprawie powołania stałego Zespołu Problemowego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw kryteriów jakościowych w alokacji środków przeznaczanych na świadczenia opieki zdrowotnej

Uchwała Nr 17/2020/IV

21.12.2020
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności i zawarcie umowy o świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle oraz oprogramowania wspomagającego

Uchwała Nr 16/2020/IV

21.12.2020
w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.

Uchwała Nr 15/2020/IV

21.12.2020
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Uchwała Nr 14/2020/IV

21.12.2020
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2020 r.

Uchwała Nr 13/2020/IV

24.11.2020
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.