Dla Pacjenta

Przekierowanie do polskiej wersji podstrony English version of site

Uzyskaj EKUZ za pośrednictwem ePUAP

Krok 1: Zaloguj się do ePUAP

1. Wejdź na stronę: https://epuap.gov.pl/.
2. Zaloguj się do platformy ePUAP.
3. Z katalogu spraw wybierz „Zdrowie”.
 

Krok 2: Wypełnij wniosek online

1. Wybierz  „Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą” lub „Wydanie katy EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą”.
2. Wypełnij wniosek i wybierz „Dalej”.
3. „Podpisz” wniosek.
4. Jeśli potrzebujesz oznakowania EKUZ naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a, dodaj informację „Karta dla osoby niewidomej (niedowidzącej)”.
5. Podaj adres, na jaki mamy wysłać EKUZ.
 

Krok 3: Wyślij wniosek online

  • Masz 18 lat, jesteś uczniem, studentem lub na studiach doktoranckich i masz ubezpieczenie jako członek rodziny? Do wniosku dołącz kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.
  • Wniosek o EKUZ rozpatrzymy w ciągu 5 dni roboczych, a od czerwca do września – w ciągu 10 dni roboczych.
UWAGA! W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem ePUAP  EKUZ zawsze wysyłamy na wskazany adres.
 
Jeśli masz pytania związane z wydawaniem EKUZ skontaktuj się Telefoniczną Informacją Pacjenta 800-190-590

Jednolity Portal Cyfrowy, przekierowanie do zewnętrznego serwisu, otwieranie w nowym oknie