Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP

23.01.2017
Centrala NFZ publikuje opis działania algorytmu JGP w wersji 1.1.2017 w celu przedstawienia podstawowych zasad kwalifikacji danych z hospitalizacji pacjenta do właściwej grupy systemu JGP w tym realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia...

Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP

29.06.2016
Zgodnie z § 13. pkt 8 Zarządzenia Nr 110/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne...

Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP

20.01.2016
Zgodnie z § 13. pkt 8 Zarządzenia Nr 110/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne...

Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP

20.01.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje opis działania algorytmu JGP w wersji 1.1.2015 w celu przedstawienia podstawowych zasad kwalifikacji danych z hospitalizacji pacjenta do właściwej grupy systemu JGP...

Komunikat DSOZ

12.09.2014
Komunikat w sprawie implementacji sprawdzenia prawidłowości kodowania w obszarze JGP procedur medycznych ICD-9 PL.

Komunikat DSOZ

16.01.2014
Opis działania algorytmu JGP w wersji 1.1.2014.