Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat DSOZ

27.03.2009
Komunikat w sprawie opublikowania algorytmu grupera oraz pliku parametryzującego.

Komunikat DSOZ

10.03.2009
Analizę wpływu wprowadzenia systemu rozliczania świadczeń opartego na jednorodnych grupach pacjentów (JGP) w zakresach świadczeń dedykowanych dla dzieci.

Komunikat DSOZ

30.01.2009
Komunikat w związku z błędem technicznym w pliku parametryzującym w wersji 11.

Komunikat DSOZ

29.01.2009
Komunikat w sprawie opublikowania pliku parametryzującego w wersji 11.

Komunikat DSOZ

30.12.2008
Komunikat w sprawie zmian w pliku parametryzującym, wprowadzonych zarządzeniem nr 110/2008/DSOZ Prezesa NFZ.

Komunikat DSOZ

17.12.2008
Komunikat dotyczący uaktualnienia dokumentacji grupera systemu JGP.