Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP

20.01.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje opis działania algorytmu JGP w wersji 1.1.2015 w celu przedstawienia podstawowych zasad kwalifikacji danych z hospitalizacji pacjenta do właściwej grupy systemu JGP...

Komunikat DSOZ

12.09.2014
Komunikat w sprawie implementacji sprawdzenia prawidłowości kodowania w obszarze JGP procedur medycznych ICD-9 PL.

Komunikat DSOZ

16.01.2014
Opis działania algorytmu JGP w wersji 1.1.2014.

Komunikat DSOZ

23.03.2011
komunikat w sprawie udostępniania pliku parametryzującego oraz opisu algorytmu grupera w rodzaju leczenie szpitalne.

Komunikat DSOZ

20.01.2011
Komunikat w sprawie obowiązującego pliku parametryzującego SZP.

Komunikat DSOZ

15.11.2010
Nowy plik parametryzujący wersja 25