Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat

18.06.2008
Komunikat dotyczący dokumentacji potrzebnej do przygotowania aplikacji grupera, na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych.

Komunikat

13.06.2008
Komunikat w sprawie wymagań od świadczeniodawców w rodzaju: leczenie szpitalne

Komunikat

13.06.2008
Komunikat w sprawie publikacji Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9.

Komunikat

11.06.2008
Komunikat w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń w pierwszych miesiącach po wprowadzeniu systemu jednorodnych grup pacjentów (JGP)

Komunikat

09.05.2008
Komunikat dla producentów oprogramowania dla szpitali w sprawie informacji potrzebnych do przygotowania aplikacji grupera, na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych, umożliwiającego kwalifikację rekordu pacjenta do właściwej grupy systemu