Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat Prezesa NFZ

24.07.2008
Komunikat z dnia 23 lipca 2008 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie szczegółowych informacji, dotyczących zastosowania do rozliczenia charakterystyki JGP, algorytmu JGP, grupera JGP oraz wskazania wersji odpowiednich dla danego okresu

Komunikat

18.06.2008
Komunikat dotyczący dokumentacji potrzebnej do przygotowania aplikacji grupera, na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych.

Komunikat

13.06.2008
Komunikat w sprawie wymagań od świadczeniodawców w rodzaju: leczenie szpitalne

Komunikat

13.06.2008
Komunikat w sprawie publikacji Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9.

Komunikat

11.06.2008
Komunikat w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń w pierwszych miesiącach po wprowadzeniu systemu jednorodnych grup pacjentów (JGP)

Komunikat

09.05.2008
Komunikat dla producentów oprogramowania dla szpitali w sprawie informacji potrzebnych do przygotowania aplikacji grupera, na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych, umożliwiającego kwalifikację rekordu pacjenta do właściwej grupy systemu