Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 12/2020/IV

26.10.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Uchwała Nr 11/2020/IV

26.10.2020
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2020 r.

Uchwała Nr 10/2020/IV

26.10.2020
w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 9/2020/IV

15.09.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Uchwała Nr 8/2020/IV

15.09.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Uchwała Nr 7/2020/IV

15.09.2020
w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r.