Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 9/2020/III

23.03.2020
w sprawie upoważnienia Prezesa NFZ do dokonywania zmian rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych

Uchwała Nr 8/2020/III

23.03.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Uchwała Nr 7/2020/III

23.03.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Uchwała Nr 6/2020/III

23.03.2020
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2019 r.

Uchwała Nr 5/2020/III

03.02.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji do oprogramowania Oracle

Uchwała Nr 4/2020/III

03.02.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy cesji praw i przejęcia obowiązków