Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 3/2020/III

03.02.2020
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Uchwała Nr 2/2020/III

03.02.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 1/2020/III

03.02.2020
w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Uchwała Nr 37/2019/III

23.12.2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zakup subskrypcji i licencji na oprogramowanie Microsoft wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek

Uchwała Nr 36/2019/III

23.12.2019
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2019 r.

Uchwała Nr 35/2019/III

02.12.2019
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.