Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 22/2021/IV

16.07.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów o świadczenie usług konserwacji i subskrypcji Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na skorzystanie z praw opcji

Uchwała Nr 21/2021/IV

16.07.2021
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności i zawarcie umowy w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na świadczenie usług serwisu bieżącego oraz usług serwisu dostosowawczego systemu SOFU

Uchwała Nr 20/2021/IV

16.07.2021
w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanej na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 19/2021/IV

16.07.2021
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.

Uchwała Nr 18/2021/IV

16.07.2021
w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2020 r.

Uchwała Nr 17/2021/IV

16.07.2021
w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.