Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 12/2022/IV

01.07.2022
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2022 r.

Uchwała Nr 11/2022/IV

01.07.2022
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2021 r.

Uchwała Nr 10/2022/IV

01.07.2022
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.

Uchwała Nr 9/2022/IV

14.04.2022
w sprawie wyrażenia zgody zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usługi infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 8/2022/IV

14.04.2022
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy o przejęcie utrzymania systemu EESSI (RINA) oraz rozwój systemu w ramach pakietu 20000 rbh

Uchwała Nr 7/2022/IV

29.03.2022
w sprawie wyrażenia zgody na skorzystanie z praw opcji przewidzianych w umowach o świadczenie usług subskrypcji i konserwacji Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ