Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 2/2023/IV

08.02.2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na świadczenie usługi infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 1/2023/IV

31.01.2023
z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 30/2022/IV

23.12.2022
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr 31/2021/IV Rady NFZ z dnia 19 października 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości NFZ zlokalizowanej przy ul. Racławickiej w Krakowie służebnością przesyłu

Uchwała Nr 29/2022/IV

23.12.2022
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy

Uchwała Nr 28/2022/IV

23.12.2022
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy

Uchwała Nr 27/2022/IV

23.12.2022
w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.