Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 26/2022/IV

23.12.2022
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.

Uchwała Nr 25/2022/IV

23.12.2022
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2022 r.

Uchwała Nr 24/2022/IV

14.11.2022
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.

Uchwała Nr 23/2022/IV

14.11.2022
w sprawie przyjęcia Planu pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 22/2022/IV

14.11.2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 21/2022/IV

30.09.2022
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy