Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 34/2021/IV

23.11.2021
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.

Uchwała Nr 33/2021/IV

10.11.2021
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Operacyjnych

Uchwała Nr 32/2021/IV

10.11.2021
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,

Uchwała Nr 31/2021/IV

22.10.2021
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości NFZ zlokalizowanej przy ul. Racławickiej w Krakowie służebnością przesyłu

Uchwała Nr 30/2021/IV

22.10.2021
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.

Uchwała Nr 29/2021/IV

16.09.2021
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w specyfikacji warunków zamówienia na Wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami SWZZ klasy ERP wraz z 4-letnim utrzymaniem