Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 28/2021/IV

16.09.2021
w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia na badanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 27/2021/IV

16.09.2021
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych

Uchwała Nr 26/2021/IV

16.09.2021
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2021 r.

Uchwała Nr 25/2021/IV

13.08.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zastrzeżenie w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Uchwała Nr 24/2021/IV

16.07.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Uchwała Nr 23/2021/IV

16.07.2021
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności i zawarcie umowy w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na świadczenie usługi infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia