Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 6/2022/IV

18.03.2022
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę szacunkowej wartości zamówienia na świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle

Uchwała Nr 5/2022/IV

18.03.2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy najmu nieruchomości na potrzeby Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 4/2022/IV

18.03.2022
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.

Uchwała Nr 3/2022/IV

18.03.2022
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2021 r.

Uchwała Nr 2/2022/IV

18.03.2022
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.

Uchwała Nr 1/2022/IV

02.03.2022
Uchwała Nr 1/2022/IV Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2022 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do Spraw Operacyjnych