Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 23/2022/IV

14.11.2022
w sprawie przyjęcia Planu pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 22/2022/IV

14.11.2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 21/2022/IV

30.09.2022
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy

Uchwała Nr 20/2022/IV

20.09.2022
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.

Uchwała Nr 19/2022/IV

20.09.2022
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2022 r.

Uchwała Nr 18/2022/IV

20.09.2022
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Medycznych.