Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 192/2004

23.08.2004
Uchwała Nr 192/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniająca Uchwałę nr 187/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przedstawienia Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia projektu Krajowego...

Uchwała Nr 191/2004

23.08.2004
Uchwała Nr 191/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie upoważnienia dyrektora oddziału wojewódzkiego do przeprowadzenia ponownego postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach...

Uchwała Nr 190/2004

23.08.2004
Uchwała Nr 190/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia terminu rozliczeń z instytucjami łącznikowymi krajów członkowskich UE za wykonane w pierwszym półroczu 2004 roku świadczenia zdrowotne, udzielone...

Uchwała Nr 189/2004

23.08.2004
Uchwała Nr 189/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie upoważnienia do dokonywania określonych czynności związanych z kontrolą przeprowadzaną przez Departament Kontroli Wewnętrznej.

Uchwała Nr 188/2004

23.08.2004
Uchwała Nr 188/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia projektu rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok.

Uchwała Nr 187/2004

23.08.2004
Uchwała Nr 187/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przedstawienia Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia projektu Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2005.