Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 205/2004

17.09.2004
Uchwała Nr 205/2004 z dnia 16 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie: korekty planu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zakupu środków trwałych w 2004 roku

Uchwała Nr 208/2004

17.09.2004
Uchwała Nr 208/2004 z dnia 16 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniająca uchwałę nr 182/2004 z dnia 28 lipca 2004 r.

Uchwała Nr 207/2004

17.09.2004
Uchwała Nr 207/2004 z dnia 16 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok

Uchwała Nr 204/2004

17.09.2004
Uchwała Nr 204/2004 z dnia 16 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do zawarcia aneksów do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz do...

Uchwała Nr 200/2004

09.09.2004
Uchwała Nr 200/2004 z dnia 3 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany Katalogu świadczeń terapeutycznych (lekowych), opisu programu "Leczenie substytucyjne choroby Gaucher'a imiglucerazą" oraz wzoru umowy o udzielanie...

Uchwała Nr 199/2004

09.09.2004
Uchwała Nr 199/2004 z dnia 3 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniająca uchwałę Nr 107/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia danych przekazywanych w sprawozdaniach przez świadczeniodawców z zakresu podstawowej...