Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 210/2004

08.10.2004
Uchwała Nr 210/2004 z dnia 29 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup zespołu urządzeń do przetwarzania baz danych Centrali NFZ wraz z osprzętem.

Uchwała Nr 209/2004

07.10.2004
Uchwała Nr 209/2004 z dnia 29 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury refundacji kosztów leczenia poniesionych przez polskich ubezpieczonych w innych państwach członkowskich UE i EOG oraz...

Uchwała Nr 203/2004

20.09.2004
Uchwała Nr 203/2004 z dnia 10 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w załączniku nr 9 do Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w 2003 r. przyjętego uchwałą Zarządu NFZ nr...

Uchwała Nr 202/2004

20.09.2004
Uchwała Nr 202/2004z dnia 10 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umowy na realizację programu "Leczenie substytucyjne choroby Gaucher'a imiglucerazą"

Uchwała Nr 201/2004

20.09.2004
Uchwała Nr 201/2004 z dnia 10 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wystąpienia do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie rokowań....

Uchwała Nr 206/2004

17.09.2004
Uchwała Nr 206/2004 z dnia 16 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wystąpienia do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie w trybie rokowań umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w...