Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 186/2004

23.08.2004
Uchwała Nr 186/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 185/2004

03.08.2004
Uchwała Nr 185/2004 z dnia 2. sierpnia 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 184/2004

29.07.2004
Uchwała Nr 184/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ustalenia jego tekstu jednolitego...

Uchwała Nr 183/2004

29.07.2004
Uchwała Nr 183/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr 128/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do zawarcia aneksów do umów o udzielanie...

Uchwała Nr 182/2004

29.07.2004
Uchwała Nr 182/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok

Uchwała Nr 181/2004

27.07.2004
Uchwała Nr 181/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia