Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 28/2018/III

20.12.2018
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2018 r.

Uchwała Nr 27/2018/III

21.11.2018
w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Uchwała Nr 26/2018/III

21.11.2018
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na potrzeby Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 25/2018/III

21.11.2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Uchwała Nr 24/2018/III

26.10.2018
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Uchwała Nr 23/2018/III

12.10.2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.