Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 16/2019/III

28.06.2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług serwisowych dla macierzy HPE wraz z osprzętem w oddziałach wojewódzkich NFZ

Uchwała Nr 15/2019/III

28.06.2019
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Uchwała Nr 14/2019/III

28.06.2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na potrzeby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 13/2019/III

28.06.2019
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2019 r.

Uchwała Nr 12/2019/III

28.06.2019
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r.

Uchwała Nr 11/2019/III

28.06.2019
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.