Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 4/2019/III

19.03.2019
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Uchwała Nr 3/2019/III

19.03.2019
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2018 r.

Uchwała Nr 2/2019/III

19.03.2019
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Uchwała Nr 1/2019/III

01.02.2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie asysty technicznej i konserwacji na oprogramowanie Oracle

Uchwała Nr 28/2018/III

20.12.2018
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2018 r.

Uchwała Nr 27/2018/III

21.11.2018
w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.