Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 28/2019/III

18.10.2019
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Uchwała Nr 27/2019/III

11.10.2019
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Operacyjnych

Uchwała Nr 26/2019/III

11.10.2019
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 25/2019/III

12.09.2019
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Uchwała Nr 24/2019/III

12.09.2019
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 23/2019/III

12.09.2019
w sprawie powierzenia czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na badanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 i 2020 r.