Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 34/2019/III

02.12.2019
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia położonej w Bydgoszczy przy ul. J. Słowackiego 3

Uchwała Nr 33/2019/III

02.12.2019
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r. i 2020 r.

Uchwała Nr 32/2019/III

02.12.2019
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Służb Mundurowych

Uchwała Nr 31/2019/III

02.12.2019
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 30/2019/III

24.10.2019
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Uchwała Nr 29/2019/III

24.10.2019
w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na badanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 i 2020 r.