Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 22/2019/III

12.09.2019
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2019 r.

Uchwała Nr 21/2019/III

19.07.2019
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 20/2019/III

11.07.2019
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Uchwała Nr 19/2019/III

11.07.2019
w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r.

Uchwała Nr 18/2019/III

11.07.2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 17/2019/III

11.07.2019
w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.