Biuletyn Informacji Publicznej

Dostępność

Kontakt do koordynatora dostępności w NFZ

Małgorzata Trębińska
e-mail: dostepnosc@nfz.gov.pl
telefon: +22 572 64 96

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 30.08.2021 15:28
Aktualizacja informacji: 09.09.2021 11:44
Sprawdź historię zmian