Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacje celowe

Umowa nr 1/85195/lecz.zagr/1374/952/10 dotycząca finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Umowa Nr 1/85156-nieubezpieczeni/1374/854/10 na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkow publicznych.

Umowa nr 2/85156-nieubezpieczeni/1374/783/09 na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Umowa Nr 1/85195/lecz. zagr./1374/295/09 dotycząca finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Umowa Nr 3/85156 - choroby.zak./1374/2983/08 dotycząca finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, w związku z art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Umowa Nr 2/85156 - kryt. doch./1374/2982/08 dotycząca finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Umowa Nr 1/85195 - lecz. zagr./1374/2981/08 dotycząca finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podmiot publikujący: Narodowy Fundusz Zdrowia
Publikujący informację: admin
Publikacja informacji: 28.01.2015 14:57
Aktualizacja informacji: 28.01.2015 14:57
Sprawdź historię zmian