Biuletyn Informacji Publicznej

Finanse NFZ

Plan finansowy NFZ na 2024 r.

Zmiana planu finansowego NFZ na rok 2024 z dnia 20.05.2024 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2024, zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 20 maja 2024 r.

Zmiana planu finansowego NFZ na rok 2024 z dnia 4.03.2024 r.

Plan finansowy NFZ na 2024 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 24/2024/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok.

Plan finansowy NFZ na 2024 r.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 r. zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 29 września 2023 r.

Plan finansowy NFZ na 2023 r.

Ostateczny plan finansowy NFZ na rok 2023.

Plan finansowy NFZ na 2023 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023, zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 27 grudnia 2023 r.

Plan finansowy NFZ na 2023 r.

Plan finansowy NFZ na 2023 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 166/2023/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok.

Plan finansowy NFZ na 2023 r.

Plan finansowy NFZ na 2023 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 147/2023/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok.

Plan finansowy NFZ na 2023 r.

Plan finansowy NFZ na 2023 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 139/2023/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok.

Plan finansowy NFZ na 2023 r.

Plan finansowy NFZ na 2023 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 130/2023/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok.

Plan finansowy NFZ na 2023 r.

Plan finansowy NFZ na 2023 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 93/2023/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok.

Plan finansowy NFZ na 2023 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023, zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 09 czerwca 2023 r.

Plan finansowy NFZ na 2023 r.

Plan finansowy NFZ na 2023 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 59/2023/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok.

Plan finansowy NFZ na 2023 r.

Plan finansowy NFZ na 2023 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 29/2023/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok.

Plan finansowy NFZ na 2023 r.

Plan finansowy NFZ na 2023 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 16/2023/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok.

Plan finansowy NFZ na 2023 r.

Plan finansowy NFZ na 2023 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 177/2022/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok.

Plan finansowy NFZ na 2023 r.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r. zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 26 lipca 2022 r.

Plan finansowy NFZ na 2022 r.

Ostateczny plan finansowy NFZ na rok 2022.

Plan finansowy NFZ na 2022 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2022, zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 23 grudnia 2022 r.

Plan finansowy NFZ na 2022 r.

Plan finansowy NFZ na 2022 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 155/2022/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok.

Plan finansowy NFZ na 2022 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2022, zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 14 lipca 2022 r.

Plan finansowy NFZ na 2022 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2022, zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 28 marca 2022 r.

Plan finansowy NFZ na 2022 r.

Plan finansowy zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 30 lipca 2021 r.

Plan finansowy NFZ na 2021 r.

Ostateczny plan finansowy NFZ na rok 2021.

Plan finansowy NFZ na 2021 r.

Plan finansowy NFZ na 2021 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 213/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok.

Plan finansowy NFZ na 2021 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2021, zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 13 grudnia 2021 r.

Plan finansowy NFZ na 2021 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2021, zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 27 października 2021 r.

Plan finansowy NFZ na 2021 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2021, zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 7 lipca 2021 r.

Plan finansowy NFZ na 2021 r.

Plan finansowy NFZ na 2021 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 115/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok.

Plan finansowy NFZ na 2021 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2021, zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Plan finansowy NFZ na 2021 r.

Plan finansowy zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 30 września 2020 r.

Plan finansowy NFZ na 2020 r.

Ostateczny plan finansowy NFZ  na 2020 r. - autokorekta

Plan finansowy NFZ na 2020 r.

Ostateczny plan finansowy NFZ  na 2020 r.

Plan finansowy NFZ na 2020 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2020, zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 29 grudnia 2020 r.

Plan finansowy NFZ na 2020 r.

Plan finansowy NFZ na 2020 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 202/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

Plan finansowy NFZ na 2020 r.

Plan finansowy NFZ na 2020 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 188/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

Plan finansowy NFZ na 2020 r.

Plan finansowy NFZ na 2020 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 130/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

Plan finansowy NFZ na 2020 r.

Plan finansowy NFZ na 2020 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 109/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

Plan finansowy NFZ na 2020 r.

Plan finansowy NFZ na 2020 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 86/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok

Plan finansowy NFZ na 2020 r.

Plan finansowy NFZ na 2020 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 53/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok

Plan finansowy NFZ na 2020 r.

Plan finansowy NFZ na 2020 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 17/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok

Plan finansowy NFZ na 2020 r.

Plan finansowy zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów, Rozwoju i Inwestycji w dniu 13 listopada 2019 r.,

 
Ostateczny plan finansowy NFZ  na 2019 r.

Plan finansowy NFZ na 2019 r.

Plan finansowy NFZ na 2019 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 172/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

Plan finansowy NFZ na 2019 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. z dnia 18 października 2019 r.

Plan finansowy NFZ na 2019 r.

Plan finansowy NFZ na 2019 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 143/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Plan finansowy NFZ na 2019 r.

Plan finansowy NFZ na 2019 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 142/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

Plan finansowy NFZ na 2019 r.

Plan finansowy NFZ na 2019 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 123/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

Plan finansowy NFZ na 2019 r.

Plan finansowy NFZ na 2019 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 106/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

Plan finansowy NFZ na 2019 r.

Plan finansowy NFZ na 2019 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 105/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

Plan finansowy NFZ na 2019 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. z dnia 5 czerwca 2019 r.

Plan finansowy NFZ na 2019 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Plan finansowy NFZ na 2019 r.

Plan finansowy NFZ na 2019 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 36/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

Plan finansowy NFZ na 2019 r.

Plan finansowy NFZ na 2019 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 28/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

 
Plan finansowy NFZ na rok 2019 zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 12 września 2018 r.
 
 
Plan finansowy NFZ na 2019 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 163/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok
 

Plan finansowy NFZ na 2018 r.

Ostateczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Plan finansowy NFZ na 2018 r.

Plan finansowy NFZ na rok 2018 zatwierdzonego w dniu 11 stycznia 2018 r. przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Plan finansowy NFZ na 2018 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 14 czerwca 2018 r.

Plan finansowy NFZ na 2018 r.

Plan finansowy NFZ na 2018 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 51/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok.

Plan finansowy NFZ na 2018 r.

Plan finansowy NFZ na 2018 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 91/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok.

Plan finansowy NFZ na 2018 r.

Plan finansowy NFZ na 2018 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 126/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok.

Plan finansowy NFZ na 2017 r.

Ostateczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Plan finansowy NFZ na 2017 r.

Plan Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r. zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 28 lipca 2016 r.

Plan finansowy NFZ na 2017 r.

Plan finansowy NFZ na 2017 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10/2017/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

Plan finansowy NFZ na 2017 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 18 lipca 2017 r.

Plan finansowy NFZ na 2017 r.

Plan finansowy NFZ na 2017 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 52/2017/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

Plan finansowy NFZ na 2017 r.

Plan finansowy NFZ na 2017 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 70/2017/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

Plan finansowy NFZ na 2017 r.

Plan finansowy NFZ na 2017 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 86/2017/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

Plan finansowy NFZ na 2017 r.

Plan finansowy NFZ na 2017 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 113/2017/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

Plan finansowy NFZ na 2017 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r. zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 8 grudnia 2017 r.

Plan finansowy NFZ na 2016 r.

Ostateczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

Plan finansowy NFZ na 2016 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r. zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 28 grudnia 2016 r.

Plan finansowy NFZ na 2016 r.

Plan Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r. zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 18 września 2015 r.

Plan finansowy NFZ na 2015 r.
Ostateczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

Plan finansowy NFZ na 2015 r.
Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 30 grudnia 2015 r.

Plan finansowy NFZ na 2015 r.
Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 29 września 2015 r.

Plan finansowy NFZ na 2015 r.
Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 7 stycznia 2015 r.

Plan finansowy NFZ na 2015 r.
Plan Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r. zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 31 lipca 2014 r.

Plan finansowy NFZ na 2014 r.
Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 30 grudnia 2014 r.

Plan finansowy NFZ na 2014 r.
Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 30 października 2014 r.

Plan finansowy NFZ na 2014 r.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 24 czerwca 2014 r.

Plan finansowy na 2014 r.

Plan finansowy NFZ na 2014 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok.

Plan finansowy na 2014 r.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.

Plan finansowy na 2013 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 31 lipca 2013 r.

Plan finansowy na 2013 r.

Plan finansowy NFZ na 2013 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 64/2012/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok.

Plan finansowy na 2013 r.

Uruchomienie rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych z dnia 30 sierpnia 2012 r. w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r.

Plan finansowy na 2013 r.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r. zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 14 sierpnia 2012 r.

Plan finansowy na 2012 r.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r.

Plan finansowy na 2012 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 19 grudnia 2012 r.

Plan finansowy na 2012 r.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok zatwierdzony w dniu 16 sierpnia 2011 r. przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Plan finansowy na 2011 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 29 grudnia 2011 r.

Plan finansowy na 2011 r.

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 15 lipca 2011 r.

Plan finansowy 2011

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok zatwierdzony w dniu 13 sierpnia 2010 r. przez Ministra Zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Sprawozdanie finansowe NFZ za 2022 r.

Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01-31.12.2022 r

Sprawozdanie finansowe NFZ za 2021 r.

Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01-31.12.2021 r. 

Sprawozdanie finansowe NFZ za 2020 r.

Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01-31.12.2020 r. 

Sprawozdanie finansowe NFZ za 2019 r.

Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01-31.12.2019 r. 

Sprawozdanie finansowe NFZ za 2018 r.

Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01-31.12.2018 r.

Sprawozdanie finansowe NFZ za 2017 r.

Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01-31.12.2017 r.

Sprawozdanie finansowe NFZ za 2016 r.

Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01-31.12.2016 r.

Sprawozdanie finansowe NFZ za 2015 r.

Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01-31.12.2015 r.

Sprawozdanie finansowe NFZ za 2014 r.

Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01-31.12.2014 r.

Sprawozdanie finansowe NFZ za 2013 r.

Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01-31.12.2013 r.

Sprawozdanie finansowe NFZ za 2012 r.

Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01 - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe NFZ za 2011 r.

Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01 - 31.12.2011 r.

Wprowadzenie Sprawozdanie finansowe za 2010 r.

Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01 - 31.12.2010 r.

Sprawozdanie finansowe za 2009 r.

Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01 - 31.12.2009 r.

Wprowadzenie - wersja .doc  Sprawozdanie finansowe za 2008 r. - wersja .xls

Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01 - 31.12.2008 r.

  Sprawozdanie finansowe za 2007 r. - wersja .mht Sprawozdanie finansowe za 2007 r,    - wersja .xls

Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01 - 31.12.2007 r.

Plan finansowy na 2010 rok

Plan finansowy na 2010 rok po wszystkich zmianach.

Plan finansowy 2010

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 16 grudnia 2010 r.

Plan finansowy 2010

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 6 lipca 2010 r.

Plan finansowy 2010

Zmiana planu finansowego NFZ na 2010 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 16 grudnia 2009 r.

Plan finansowy 2010

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 rok z dnia 31 lipca 2009 r.

Plan finansowy na 2009 rok

Plan finansowy na 2009 rok po wszystkich zmianach

Plan finansowy 2009

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 17 grudnia 2009 r.

Plan finansowy 2009

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 3 sierpnia 2009 r.

Plan finansowy 2009

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 6 maja 2009 r.

Plan finansowy 2009

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 27 marca 2009 r.

Plan finansowy 2009

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 9 lutego 2009 r.

Plan finansowy 2009

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 6 stycznia 2009 r.

Plan finansowy 2009

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok zatwierdzony w dniu 18 września 2008 r. przez Ministra Zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Plan finansowy na 2008 rok

Plan finansowy na 2008 rok po wszystkich zmianach

Plan finansowy 2008

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 12 grudnia 2008 r.

Plan finansowy 2008

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 7 października 2008 r.

Plan finansowy 2008

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 29 września 2008 r.

Plan finansowy 2008

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 20 czerwca 2008 r.

Wprowadzenie wersja .doc Wprowadzenie wersja .mht 

Plan finansowy 2008 - wersja .pdf      Plan finansowy 2008 - wersja .xls

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 11 lutego 2008 r.

Plan finansowy 2007
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok zatwierdzony w dniu 29 czerwca 2007 r. przez Ministra Zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Finansów.


Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01 - 31.12.2006 r.

Bilans łączny 2006 - wersja .mhtBilans łączny - wersja .xls Wprowadzenie

Plan finansowy 2007

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok zatwierdzony w dniu 23 maja 2007 r. przez Ministra Zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Plan finansowy 2007
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok.

Plan finansowy 2006
Zmiana planu finansowego NFZ - 23 września 2006 r.

Plan finansowy 2006
Zmiana planu finansowego - 31 lipca 2006 r.

Sprawozdanie finansowe
Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01 - 31.12.2005 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01 – 31.12.2005 r. - wersja .mht

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01 – 31.12.2005 r. - wersja .xls

Wprowadzenie - wersja .mht

Wprowadzenie - wersja .pdf

Plan finansowy 2006
Zmiana planu finansowego NFZ - 22 czerwca 2006 r.

Plan finansowy 2006
Zmiana planu finansowego NFZ - 16 maja 2006 r.

Plan finansowy 2006
Zmiana planu finansowego - 22 marca 2006 roku

Plan finansowy 2006 - wersja .xls Plan finansowy 2006 - wersja .pdf
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok

Plan finansowy 2005
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r. (Dz.Urz.MZ.05.19.109 )

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Na podstawie art. 124 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 111 oraz z 2005 r. Nr 1, poz. 1, Nr 4, poz. 13, Nr 6, poz. 18, Nr 7, poz. 26, Nr 9, poz. 42, Nr 11, poz. 47, Nr 13, poz. 57, Nr 15, poz. 71 i Nr 16, poz. 86) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

W porozumieniu:
MINISTER FINANSÓW
MINISTER ZDROWIA

--------------------------------------------------------------------------------
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz.1485.


Plan finansowy 2005
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r. (Dz.Urz.MZ.05.16.86)

Na podstawie art. 124 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 111 oraz z 2005 r. Nr 1, poz. 1, Nr 4, poz. 13, Nr 6, poz. 18, Nr 7, poz. 26, Nr 9, poz. 42, Nr 11, poz. 47, Nr 13, poz. 57 i Nr 15, poz. 71) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:
MINISTER FINANSÓW

--------------------------------------------------------------------------------

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164


Plan finansowy 2005
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r. (Dz.Urz.MZ.05.15.71)Na podstawie art. 124 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 111 oraz z 2005 r. Nr 1, poz. 1, Nr 4, poz. 13, Nr 6, poz. 18, Nr 7, poz. 26, Nr 9, poz. 42, Nr 11, poz. 47 i Nr 13, poz. 57) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

W porozumieniu:
MINISTER FINANSÓW

MINISTER ZDROWIA

--------------------------------------------------------------------------------
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).


Plan finansowy 2005
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok - załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok (Dziennik Urzędowy MZ z 2004 r. nr 13, poz. 111)


Plan finansowy 2004
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok (Dz.Urz.MZ.04.17.136)

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 20 grudnia 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r.

Na podstawie art. 121 ust. 5 w związku z art. 124 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 90 i Nr 11, poz. 101 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 61, Nr 9, poz. 85, Nr 10, poz. 86 i Nr 16, poz. 135) załącznik otrzymuje brzmienie określone w złączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:

MINISTER FINANSÓW

Plan finansowy 2004
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok (Dz.Urz.MZ.04.16.135)

Na podstawie art. 121 ust. 5 w związku z art. 124 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 90 i Nr 11, poz. 101 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 61, Nr 9, poz. 85 i Nr 10, poz. 86) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:
MINISTER FINANSÓW


Plan finansowy 2004
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok (Dz.Urz.MZ.04.10.86)

Na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz.177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i poz. 896, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 187, poz. 1925) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 90 i Nr 11, poz. 101 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 61 i Nr 9, poz. 85) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:
MINISTER FINANSÓW


Plan finansowy 2004
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok (Dz.Urz.MZ.04.09.85)

Na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz.177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i poz. 896, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264 i Nr 146, poz. 1546) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 90 i Nr 11, poz. 101 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 61) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:
MINISTER FINANSÓW


Plan finansowy 2004
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok

Na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz.177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i poz. 896, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 90 i Nr 11, poz. 101) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
w zastępstwie
MINISTER GOSPODARKI i PRACY

W porozumieniu:
MINISTER FINANSÓW

Plan finansowy 2004
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok (Dz.Urz.MZ.03.11.101)

 

Na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r. załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:

MINISTER FINANSÓWPlan finansowy 2004
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok (Dz.Urz.MZ.03.10.90)

Na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143 i Nr 128, poz. 1176) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2004 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:
MINISTER FINANSÓW


Plan finansowy 2003
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 rok (Dz.Urz.MZ.04.01.07)

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 8, poz. 77) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA

Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.04 - 31.12.2003 r.
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Florek
Publikacja informacji: 13.11.2023 12:53
Aktualizacja informacji: 21.05.2024 11:45
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian