Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność NFZ

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”:

  • Prezes Funduszu sporządza projekt planu pracy Funduszu (art. 102 ust. 5 pkt 7 ustawy),
  • Rada Funduszu uchwala plan pracy Funduszu na dany rok  (art. 100 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy),
  • plan pracy Funduszu  publikowany jest na stronie internetowej Funduszu (art. 104 ust. 1 ustawy),
  • sporządzanie okresowych i rocznych  sprawozdań z działalności NFZ, zawierających w szczególności informację o dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należy  do zadań Prezesa Funduszu (art. 102 ust. 5 pkt 11 ustawy),
  • Rada Funduszu przyjmuje okresowe i roczne sprawozdania z działalności Funduszu (art. 100 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy),
  • Prezes Funduszu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, nie później niż do dnia 30 czerwca roku następnego, przyjęte przez Radę Funduszu, roczne sprawozdanie z działalności Funduszu. Minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia Sejmowi RP, nie później niż do dnia 31 sierpnia roku następnego, roczne sprawozdanie z działalności Funduszu po jego zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,  wraz ze swoim stanowiskiem w sprawie tego sprawozdania (art. 187 ust. 1 i 2 ustawy),
  • Prezes Funduszu, na stronie internetowej Funduszu, publikuje roczne sprawozdanie z działalności Funduszu (art. 104 ust. 1 ustawy),
  • sprawozdania okresowe (kwartalne) przyjmowane są uchwałami Rady Funduszu i publikowane na stronie BIP NFZ w zakładce „Uchwały Rady NFZ”

Plan pracy na 2024 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 r.

Plan pracy na 2023 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Plan pracy na 2022 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.

Plan pracy na 2021 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.

Plan pracy na 2020 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Plan pracy na 2019 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Plan pracy na 2018 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Plan pracy na 2017 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Plan pracy na 2016 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

Plan pracy na 2015 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

Plan pracy na 2014 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.

Plan pracy na 2013 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r.

Plan pracy na 2012 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r.

Plan pracy na 2011 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 r.

Plan pracy na 2010 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 r.

Plan pracy na 2009 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 r.

Plan pracy na 2008 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 r.

Plan pracy na rok 2007

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 r.

archiwum podzielone - należy pobrać wszystkie części od 1 do 5, a następnie uruchomić plik .exe (Część I)

Część ICzęść IICzęść IIICzęść IVCzęść V

Plan pracy na rok 2006

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 r.

Plan pracy dolnośląskiego OW NFZ

Plan pracy kujawsko-pomorskiego OW NFZ

Plan pracy łódzkiego OW NFZ

Plan pracy lubelskiego OW NFZ

Plan pracy lubuskiego OW NFZ

Plan pracy małopolskiego OW NFZ

Plan pracy mazowieckiego OW NFZ

Plan pracy opolskiego OW NFZ

Plan pracy centrali NFZ

Plan pracy podkarpackiego OW NFZ

Plan pracy podlaskiego OW NFZ

Plan pracy pomorskiego OW NFZ

Plan pracy śląskiego OW NFZ

Plan pracy świętokrzyskiego OW NFZ

Plan pracy warmińsko-mazurskiego OW NFZ

Plan pracy wielkopolskiego OW NFZ

Plan pracy zachodniopomorskiego OW NFZ

 

Plan pracy na 2005 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Plan pracy na 2004 r.

Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r.

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r. 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r. - opublikowane w związku z realizacją przepisów art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Plan działalności NFZ na 2015 r.

Plan działalności Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r. (skan)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r. - opublikowane w związku z realizacją przepisów art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Plan działalności NFZ na 2014 r.

Plan działalności Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r. (opublikowane w związku z realizacją zapisów art. 70 ust. 5 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Plan działalności NFZ na 2013 r.

Plan działalności Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok.

Plan działalności na 2012 r.

Plan działalności Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok.

Plan działalności NFZ na 2011 r.

Plan działalności NFZ na 2011 r. (opublikowany w związku z realizacją zapisów art. 70 ust. 5 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r. (opublikowane w związku z realizacją zapisów art. 70 ust. 5 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2023 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2023 r. - opublikowane w związku z realizacją przepisów art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2022 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2022 r. - opublikowane w związku z realizacją przepisów art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2021 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2021 r. - opublikowane w związku z realizacją przepisów art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869,  z późn. zm.)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2021 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2021 r. - opublikowane w związku z realizacją przepisów art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869,  z późn. zm.)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2020 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2020 r. - opublikowane w związku z realizacją przepisów art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869,  z późn. zm.)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2019 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2019 r. - opublikowane w związku z realizacją przepisów art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2018 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2018 r. - opublikowane w związku z realizacją przepisów art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2017 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2017 r. - opublikowane w związku z realizacją przepisów art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2016 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2016 r. - opublikowane w związku z realizacją przepisów art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2015 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2015 r. - opublikowane w związku z realizacją przepisów art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2014 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2014 r. - opublikowane w związku z realizacją przepisów art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2013 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2013 r. - opublikowane w związku z realizacją przepisów art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2012 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2012 r. (opublikowane w związku z realizacją zapisów art. 70 ust. 5 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2011 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2011 r. (opublikowane w związku z realizacją zapisów art. 70 ust. 5 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2010 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2010 r. (opublikowane w związku z realizacją zapisów art. 70 ust. 5 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Sprawozdanie z działalności za 2022 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 r.

Sprawozdanie z działalności za 2021 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2021 r.

Sprawozdanie z działalności za 2020 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2020 r.

Sprawozdanie z działalności za 2019 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r.

Sprawozdanie z działalności za 2018 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r.

Sprawozdanie z działalności za 2017 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności za 2016 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności za 2015 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

Sprawozdanie z działalności za 2014 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r.

Sprawozdanie z działalności za 2013 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.

Sprawozdanie z działalności za 2012 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

Sprawozdanie z działalności za 2011 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r.

Sprawozdanie z działalności za 2010 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2010 r.

Sprawozdanie z działalności za 2009 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 r.

Sprawozdanie z działalności za 2008 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 r.

Sprawozdanie z działalności za 2007 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 r.

Sprawozdanie z działalności za 2006 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Sprawozdanie z działalności za 2005 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 r.

Sprawozdanie z działalności za 2004 r.

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2004 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 02.09.2020 14:48
Aktualizacja informacji: 05.03.2024 14:03
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian