Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry

Centralny Wykaz Ubezpieczonych

Zgodnie z art. 97, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu:

  1. potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego;
  2. gromadzenia danych o ubezpieczonych w Funduszu;
  3. gromadzenia danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;
  4. wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności;
  5. rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji