Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone petycje

Petycja 6/2022

01-03-2023

Petycja w przedmiocie nakładania kar umownych na świadczeniodawcę za przekazywanie nieprawdziwych informacji.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 01.03.2023 12:40
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności