Dla Pacjenta

Zamieszkanie w innym państwie UE/EFTA

Swoboda przemieszczania się stanowi jedną z nadrzędnych zasad obowiązujących obywateli Unii Europejskiej. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego daje również możliwość zmiany miejsca zamieszkania na znajdujące się w innym państwie niż państwo właściwe w zakresie zabezpieczenia społecznego, tj. państwo, w którym dana osoba jest ubezpieczona.

Twoje prawa i ich utrata

Wyjazd bez dokumentu S1

Informacja o dokumentach