Dla Pacjenta

 

Ubezpieczenie w NFZ
 
Leczenie uzdrowiskowe

Zobacz więcej...

 

Zobacz więcej...

 

Leczenie za granicą
 
Medical treatment abroad  

Zobacz więcej...

 

 

See more...


 

Nagła pomoc medyczna

 

Obsługa klienta

Zobacz więcej...

 

 

Zobacz więcej...

 

E-usługi

 

Profilaktyka z NFZ

Zobacz więcej...

 

Zobacz więcej...

 

Recepty i leki

 

Leczenie i świadczenia

Zobacz więcej...

 

Zobacz więcej...

 

Organizacje pacjenckie

 

Prawa pacjenta

Zobacz więcej...

 

Zobacz więcej...

 

 

Jak uzyskać zwrot kosztów leczenia w ramach dyrektywy transgranicznej

Krok 1.Sprawdź, czy uzyskane planowe leczenie podlega zwrotowi, czyli czy znajduje się w tzw. koszyku świadczeń gwarantowanych:

 

Koszyk świadczeń gwarantowanych

 

Krok 2. Upewnij się czy uzyskane leczenie planowe nie wymagało uprzedniej zgody NFZ:

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Krok 3. Wypełnij wniosek:

 

Wniosek o zwrot kosztów

 

Krok 4.Przygotuj i przetłumacz wymagane do wniosku załączniki:

 

1. oryginał rachunku zawierający w szczególności:

  • dane wystawcy rachunku oraz datę jego wystawienia,
  • dane świadczeniobiorcy, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów,
  • dane niezbędne do zidentyfikowania świadczenia, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów, w szczególności informacje umożliwiające określenie kodów Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 oraz Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 albo dane, dotyczące wydanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych – w przypadku braku tych danych na rachunku powinny być one zawarte w dołączonej do wniosku o zwrot kosztów dokumentacji,

 

2. potwierdzenie pokrycia całości kosztów świadczenia, w przypadku gdy nie wynika to z załączonego rachunku,

 

3. oryginał lub kopię odpowiednio:

  • skierowania lub zlecenia, o którym mowa w art. 42b ust. 3-5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (nie dotyczy świadczeń, na które świadczeniobiorca uzyskał uprzednią zgodę),
  • recepty, o której mowa w art. 42b ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
  • zlecenia, o którym mowa w art. 42b ust. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,

 

4. w przypadku świadczeń z zakresu programów lekowych (o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) do wniosku o zwrot kosztów dołącza się zaświadczenie świadczeniodawcy potwierdzające zakwalifikowanie do odpowiedniego programu lekowego (nie dotyczy świadczeń, na które świadczeniobiorca uzyskał uprzednią zgodę),

 

5. w przypadku gdy wniosek o zwrot kosztów dotyczy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego, zakupionego na podstawie recepty wystawionej w innym państwie UE (o którym mowa w 42b ust. 10 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej), do wniosku dołącza się również kopię dokumentacji medycznej, z której wynika medyczna zasadność wystawienia recepty na lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia lub wyrób medyczny, którego dotyczy ten wniosek,

 

6. w przypadku gdy dokumenty załączone do wniosku (w tym m.in. rachunek) zostały sporządzone w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

Krok 5. Złóż wniosek wraz z załącznikami do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:

 

Dane kontaktowe

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

Krajowgo Punktu Kontaktowego

Aktualności dla Pacjenta

Tekst: Skjosztuj zdrowia na portalu Diety NFZ

Rozpoczynamy współpracę z Polskim Komitetem Paralimpijskim

06.02.2024
Promocja aktywności fizycznej oraz jej znaczenia dla rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej – to podstawa współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia i Polskiego Komitetu Paralimpijskiego (PKPar), którą zainaugurowano 6 lutego 2024 r.

Poradnik Pacjenta: Jak się chronić przed rakiem szyjki macicy?

Ważne!
25.01.2024
Rak szyjki macicy jest jednym z najczęstszych nowotworów występujących u kobiet. Każda kobieta po 25 urodzinach powinna regularnie robić cytologię. Z naszego Poradnika Pacjenta dowiesz się, na czym polega badanie cytologiczne.

Ważne badanie dla mężczyzn finansowane przez NFZ

Ważne!
17.01.2024
W diagnostyce męskiej niepłodności kluczowe znaczenie ma seminogram, czyli badanie nasienia. Od stycznia 2024 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył finansowanie tego badania. NFZ zapłaci za każdy seminogram wykonany na podstawie skierowania.

Nowa grupa pacjentów zyskała obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego

Ważne!
05.01.2024
Od 1 stycznia 2024 roku nowe grupy pacjentów zyskały obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

Komunikat dla świadczeniodawców

05.01.2024
Dostosowanie Informatora o Terminach Leczenia do znowelizowanych przepisów potrwa dłużej.

Sylwester i Nowy Rok. Sprawdź, gdzie znajdziesz pomoc medyczną?

Ważne!
29.12.2023
Przed nami Sylwester i Nowy Rok. Dni, w których statystyczne notujemy więcej różnego rodzaju urazów. To także długi weekend, kiedy może nagle pojawić się choroba. Co wtedy zrobić i gdzie szukać pomocy. Podpowiadamy w naszym poradniku. To musisz wiedzieć.

Nagła choroba w święta? Przypominamy, gdzie znajdziesz pomoc medyczną

Ważne!
22.12.2023
Przeziębienie, ból brzucha, gorączka. Choroba nie wybiera. Możesz poczuć się gorzej w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Wtedy lekarz rodzinny nie przyjmuje. Gdzie zatem znajdziesz pomoc medyczną? Koniecznie przeczytaj, to ważne dla Twojego zdrowia.
Zobacz więcej