Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone petycje

Petycja 2/2023

19.04.2023
Petycja Wrocławskiej Rady Kobiet z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie pacjentek chorych na endometriozę

Petycja 1/2023

15.03.2023
Petycja Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny F E D E R A i Akcji Demokracja w zakresie odmowy zabiegu terminacji ciąży.

Petycja 6/2022

01.03.2023
Petycja w przedmiocie nakładania kar umownych na świadczeniodawcę za przekazywanie nieprawdziwych informacji

Petycja 5/2022

01.03.2023
Petycja w interesie publicznym w sprawie utrzymania w Augustowie pełnego zakresu usług kardiologicznych — prośba o podjęcie interwencji.

Petycja 4/2022

13.12.2022
Petycja dotycząca zapewnienia w nocy, soboty, niedziele i święta dostępu do specjalistów.

Petycja 3/2022

21.10.2022
Petycja w przedmiocie nakładania kar umownych na świadczeniodawcę za niewłaściwie prowadzoną dokumentację medyczną.