Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone petycje

Petycja 2/2022

26.08.2022
Petycja w przedmiocie poszerzenia definicji pacjenta pierwszorazowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Petycja 1/2022

19.04.2022
Petycja w zakresie przeprowadzenia kontroli w zakresie wszystkich zgonów, które nastąpiły przed przyjazdem ZRM i przed przekazaniem pacjenta na SOR w latach: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Petycja 4/2021

28.10.2021
Petycja w interesie publicznym dotycząca: przeprowadzenia kontroli w podmiotach leczniczych (Szpitalach, POZ, AOS, NOL) czy podmiot leczniczy stosuje formularz ogólnego wyrażenia zgody na świadczenie medyczne, lecznicze i diagnostyczne.

Petycja 3/2021

08.07.2021
Petycja w interesie publicznym dotycząca: usprawnienia systemu prawnego ochrony zdrowia

Petycja 2/2021

06.07.2021
Petycja w interesie publicznym dotycząca: usprawnienia systemu prawnego ochrony zdrowia

Petycja 1/2021

24.03.2021
Petycja w interesie publicznym dotycząca: poprawności wykonywanej umowy przez świadczeniodawców Nocnej Opieki Lekarskiej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej