Dla Pacjenta

Przekierowanie do polskiej wersji podstrony English version of site

Sprawdź status swojego wniosku

Sprawdź status wydania/rejestracji unijnego dokumentu uprawniającego do świadczeń medycznych

Oczekujesz na unijny dokument uprawniający do świadczeń medycznych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydany przez oddział wojewódzki NFZ lub instytucję innego państwa członkowskiego UE/EFTA? Jeżeli dokument został przesłany przez Elektroniczny System Wymiany Informacji (EESSI), to możesz na bieżąco śledzić na jakim etapie jest realizacja Twojej sprawy

Wystarczy w przeglądarce statusu spraw, dostępnej na stronach poszczególnych oddziałów NFZ oraz centrali, wpisać numer identyfikacyjny sprawy. Numer identyfikacyjny otrzymasz na swój e-mail podany we wniosku o wydanie dokumentu uprawniającego lub na oświadczeniu jego rejestracji.

Dotyczy to dokumentów związanych z potwierdzeniem prawa do leczenia w trakcie pobytu czasowego (S044) lub przeniesieniem miejsca zamieszkania (S1/S072), jak również dokumentów związanych z potwierdzeniem przebytych okresów ubezpieczenia (S040) lub prawem do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (DA1/DA002).

Zawnioskuj o identyfikator sprawy

Jeżeli nie masz unikalnego numeru identyfikacyjnego, to możesz o niego zawnioskować. Pobierz i wypełnij wniosek o jego wydanie[1]. Wniosek możesz złożyć we właściwym dla siebie oddziale lub delegaturze NFZ:

  • osobiście
  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  • e-mailem, jeśli wniosek możesz podpisać swoim podpisem elektronicznym[2].

 

Sprawdź status swojej sprawy

 

Ważne! Twoje dane są bezpieczne! System udostępnia jedynie anonimowe informacje, czyli nazwę dokumentu, etap i status sprawy.

Skorzystaj z wyszukiwarki, aby dowiedzieć się więcej o statusie Twojej sprawy.

 


[1] Nie dotyczy wniosków o EKUZ – w tym przypadku identyfikator sprawy jest przesyłany automatycznie na wskazany przez Ciebie adres email w momencie składania wniosku.

[2] Podpisz podpisem osobistym, elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub niekwalifikowanym (o ile dostawca podpisu figuruje w rejestrze niekwalifikowanych usług zaufania prowadzonym przez Narodowe Centrum Certyfikacji) oraz przekaż w formie pliku elektronicznego.

Jednolity Portal Cyfrowy, przekierowanie do zewnętrznego serwisu, otwieranie w nowym oknie