Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o dialogu technicznym

19-03-2019

Zamówienie będzie polegać na stworzeniu platformy (systemu, aplikacji) webowej (dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej) służącej do wzajemnej współpracy płatnika ze świadczeniodawcami na potrzeby pilotażu POZ PLUS. W szczególności będzie służyła do gromadzenia i analizowania danych związanych z bieżącą realizacją pilotażu, wymiany wiedzy w zakresie prowadzenia najlepszych praktyk pomiędzy uczestnikami pilotażu oraz będzie zawierała informacje związane z edukacją zdrowotną, które będą udostępniane dla pacjentów jednostek realizujących. Należy zapewnić obsługę różnych rodzajów użytkowników mających określone uprawnienia.

Szczegóły w załącznikach.

źródło - Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 19.03.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 01.04.2019 15:25
Źródło: Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności