Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach w przedmiocie: Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego - Nr ogłoszenia w Dz. U. U. E: 2022/S 026-066331 opublikowane 7.02.2022 r.

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 07.02.2022 16:04
Aktualizacja informacji: 07.02.2022 16:04
Sprawdź historię zmian